VBeskydech.cz

Upozornění: Prosíme všechny zájemce o akce a aktivity, aby vzali na vědomí aktuální situaci a opatření přijatá vládou ČR k nákaze Covid-19.
Nadmořská výška: 940 m n. m.
GPS: 49°34'2,386"N,18°26'17,341"E
Oblast: Moravskoslezské Beskydy
Obec: Malenovice
Dostupnost
Vzdálenost vzdušnou čarou:
15 km JV od Frýdku-Místku

Auto:
Dojezd autem pouze do Malenovic, kde je parkoviště a odkud nastoupíte na značenou turistickou trasu. Zaparkovat můžete na parkovišti u hotelu Rajská bouda nebo u hospody Pod Borovu.

Autobus:
zastávka Malenovice, hotel Petr Bezruč (3,6 km)

Vlak:
žst. Frýdlant nad Ostravicí (10 km)

Kolo:
výjezd na horském kole je možný po značené turistické trase

Pěšky:
rozcestník Pod Kykulkou 180 m, modře značená turistická cesta


Oblíbené odkazy

Architektonická soutěž NA REKONSTRUKCI SKAUTSKÉ MOHYLY IVANČENA A JEJÍHO OKOLÍ


čtvrtek 27.3.2014, Mohyla Ivančena
Architektonická soutěž NA REKONSTRUKCI SKAUTSKÉ MOHYLY IVANČENA A JEJÍHO OKOLÍ
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Moravskoslezský kraj
v y h l a š u j e
ARCHITEKTONICKO – KRAJINÁŘSKOU SOUTĚŽ NA REKONSTRUKCI SKAUTSKÉ MOHYLY IVANČENA A JEJÍHO OKOLÍ

Česká komora architektů – potvrzení regulérnosti soutěže

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na rekontrukci skautské mohyly Ivančena a jejího okolí. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele (viz bod 9.2 – ekonomická kritéria).

Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je prověřit řešení předmětu soutěže pomocí vyhotovených prací, nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. Na základě vítězného návrhu a v souladu s ním bude autorovi vítězného projektu zadáno zpracování příslušných stupňů dokumentace tak (v souladu s právními předpisy a stanovisky dotčených orgánů státní správy), aby mohl být návrh realizován.

Druh soutěže

- Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová.
- Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonicko-krajinářská.
- Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná.
- Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová.

Účast v soutěži

S ohledem na nutnost zpracování dokumentace ke správnímu řízení autorem vítězného návrhu, se do soutěže mohou přihlásit jednotlivci i kolektivy, osoby splňující následné kvalifikační podmínky. Ale vyhlašovatel uvítá i účast osob – studentů či doktorandů škol architektonického směru, “krajinářského“ směru i výtvarného zaměření. Soutěžní návrh však mohou předložit pouze v případě, že v autorském týmu je zastoupena osoba tým kvalifikující – tato skutečnost bude doložena v obálce autor.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto podmínky:

- jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace a mají své sídlo v České republice nebo v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace;
nezúčastnily se definování předmětu soutěže a jejího vypsání;
- nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
- nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů;
- splňují základní kvalifikační kritéria podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo disciplinární opatření);
- jsou autorizovanými architekty v oboru architektura nebo autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

Členové poroty

závislí členové


- Ing. Ondřej Kupka, zpravodaj Výkonné rady Junáka
- JUDr. Vladimír Malarz, starosta obce Malenovice

nezávislí členové

- Ing. arch. Kamil Mrva
- Ing. arch. Milan Sýkorský
- Ing. arch. Martin Foldyna
- Ing. Iva Škrovová – autorizovaný architekt ZKT
- Mga. BcA. Tomáš Skalík – sochař

náhradníci poroty - závislí

- Jan Zahradník, člen Junáka
- Ing. arch. Petr Klápště

náhradníci poroty – nezávislí

- ak. soch. Miroslav Rybička
- Ing. Petr Fiala
- Kamil Herůdek, Architektonické a inženýrské činnosti

Ceny a odměny/náhrady výloh spojených s účastí v soutěži


1. cena se stanovuje ve výši 11.000,- Kč,
2. cena se stanovuje ve výši 8.000,- Kč,
3. cena se stanovuje ve výši 5.000,- Kč,

Více informací a podmínek soutěže najdete v přiloženém dokumentu - Regulérnost soutěže - viz odkaz.

zdroj fotografie www.ivancena.czZdroj informací: http://www.ivancena.cz/rekonstrukce/architekto ...
 

Líbí se Vám VBeskydech.cz ?


Copyright © 2013 - 2021 VBeskydech.cz. Všechna práva vyhrazena. Používá: NanoLynx 1.3.3.1 Modes: ubyt2020
Publikovat, kopírovat a rozšiřovat jakoukoliv část stránek je povoleno výhradně s písemným souhlasem autora stránky.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace