VBeskydech.cz

GPS: 49°32'46,278"N,18°26'58,046"E
Oblast: Moravskoslezské Beskydy
Obec: Krásná

Oblíbené odkazy

VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


neděle 18.5.2014 až pátek 16.5.2014, Moravskoslezské Beskydy

řeka Ostravice
 
řeka Ostravice
řeka Ostravice
stav v 11.00 hod.
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

18.5.
V nočních hodinách hladina i na posledních dvou řeka klesla pod hranici 1. stupně povodňové aktivity.

Ostravice normální stav 18.05.14 8:20 290 cm, Frýdek Místek

Bystřice normální stav 17.05.14 8:23 25 cm, Bystřička nad přehradou

*************************************************************************

17.5.

Ostravice 1. stupeň povodňové aktivity (bdělost) 17.05.14 14:00 333 cm, Frýdek Místek

Bystřice 1. stupeň povodňové aktivity (bdělost) 17.05.14 14:08 33 cm, Bystřička nad přehradou

další toky se zklidnily

VD Šance 17.05.14 10:00 hladina 498,03 m n. m., odtok 25,70 m3/s
(k porovnání - 11.05.14 07:00 hladina 494,48 m n. m., odtok 0,42 m3/s)*************************************************************************

Hladiny klesají i v Povodí Moravy, I. SPA je pouze na přítoku do nádrže Bystřička

Aktualizace zprávy k 12 hodině:

Během dopoledne ustávala srážková činnost na celém sledovaném území, nejvyšší úhrny zaznamenalo Povodí Moravy, s.p. v oblasti Znojemska, a to v celkové výši 10-15 mm za 6 hodin. Sledované toky vykazují setrvalé či klesající tendence průtoků, posledním trvajícím stupněm povodňové aktivity je I.SPA na přítoku do vodní nádrže Bystřička.

Aktuální situaci na našich tocích mohou lidé sledovat na stránkách www.pmo.cz, kde je interaktivní mapa aktualizována každých 15 minut.

Nedojde-li k významné změně aktuální situace, další zprávu už Povodí Moravy, s.p. vydávat nebude.

Další informace
Mgr. Radek Špatka
útvar vnějších vztahů a marketingu
Povodí Moravy, s.p.

*************************************************************************

Rožnov p. R.
V sobotu 17.5.2014 v 8,30 proběhlo zasedání povodňová komise města Rožnov pod Radhoštěm. Komise vzhledem k poklesu hladiny na Rožnovské Bečvě pod hodnotu 170 cm, což je pod 1. stupněm povodňové aktivity, odvolala 2. stupeň povodňové aktivity.

Ve městě Rožnov pod Radhoštěm nadále platí zákaz vstupu do Dolního i Horního parku, hřbitova na ulici 5. Května a na Karlův kopec, kde zůstává uzavřena Jurkovičova rozhledna. Uzavřen je také přístup do ZŠ Sedmikráska a Střediska volného času Rožnov a uzavřeno zůstává i Valašské muzeum v přírodě.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji počasí byla ukončena činnost povodňové komise města. Její členové budou v případě potřeby opět svolání při zvýšení hladiny Rožnovské Bečvy.

http://vbeskydech.cz/akce/novinky/roznov-pod-radhostem/v ...2

*************************************************************************

17.5. 11.00
Situace se v Beskydách zklidnila, hladiny toků klesají. Na 1. SPA zůstává pouze řeka Ostravice - 17.05.14 10:40 naměřeno 319 cm a Bystřice 17.05.14 10:00 36 cm

*************************************************************************

Fotografie řeky Ostravice v okolí Frýdlantu n. O.

http://vbeskydech.cz/akce/novinky/frydlant-nad-ostravici ...

*************************************************************************

17.5.

Desetiletá voda stále opadá

Od jedné hodiny ranní už na Olši/Olze neplatí žádný povodňový stupeň. Ve čtyři ráno byla hladina na 270 centimetrech a stále klesá.
Vodohospodáři již také spočítali, že v Českém Těšíně dosáhla hraniční řeka desetileté vody a byla zde nejdravější. Pro srovnání ve všech okolních obcích po i proti toku to byla pětiletá voda nebo ještě menší.
Povodňový štáb zpřístupnil občanům on-line měření z čidel nainstalovaných na zdejších tocích v rámci projektu Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město Český Těšín. Situaci můžete sledovat zde:

http://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/protipovodnovy-var ...

*************************************************************************

Během intenzivních dešťů a díky silného větru, který deště doprovázel, spadlo na horách i ve městech a obcích několik stromů. Odklízení zajišťují sbory hasičů. Stromy například spadly také ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově a poničily některé stavby - foto http://vbeskydech.cz/galerie.aspx?cid=20885

*************************************************************************

16.05.14

Olše 2. stupeň povodňové aktivity, 16.05.14 10:40 382 cm (16.05.14 16.05.14 09:00 400 cm, 2. st. 08:00 399 cm, 06:00 415 cm) - Český Těšín

Rožnovská Bečva 2. stupeň povodňové aktivity 16.05.2014 07:00 236 cm - Rožnov pod Radhoštěm

Rožnovská Bečva 2. stupeň povodňové aktivity 16.05.14 08:17 280 cm - Valašské Meziříčí

Bystřice 2. stupeň povodňové aktivity: 16.05.14 07:50 105 cm - Bystřička pod přehradou

Ostravice 2. stupeň povodňové aktivity (pohotovost) 16.05.14 10:40 400 cm, Frýdek Místek

Olše 1. stupeň povodňové aktivity, 16.05.14 08:00 262 cm - Jablunkov


*************************************************************************

Skanzen dnes a zítra uzavřen!
12.00 Povodňová informace Rožnovská Bečva
Hladina Rožnovské Bečvy nadále klesá, aktuální stav je v 11:50 218 cm. Nejvýše byla Bečva dnes v 8,00 na 237 cm.
Město obdrželo novou výstrahu na větší množství srážek v průběhu sobotního odpoledne.
Zodpovídá: Mgr. Tomáš Gross

Z technických a bezpečnostních důvodů muzeum dneska a zítra, tj. 16.5.2014 a 17. 5. 2014 kompletně uzavřeno (i výstavy). Fotografie z Valašské dědiny (foto Jan Kolář) z dnešního rána.

Program JARO NA DĚDINĚ – změna termínu, přesunut ze zítřejšího dne 17.5.2014 na příští sobotu 24.5.2014. Program bude aktualizován a co nejdříve upřesněn.

Nedělní program, tj. Den muzeí a vstup do Mlýnské doliny je nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení, o dalším průběhu budeme informovat. S pozdravem

Ing. Petra Valíčková
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
http://vbeskydech.cz/akce/novinky/roznov-pod-radhostem/s ...

Zrušené nebo posunuté jsou také další akce v Beskydech - Frýdek-Místek na kole, Hradní slavnosti na Hukvaldech, Holá, holá jaro volá a smažení vaječiny v Janovicích, OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY STOUNU ve FM, Okolo Bašky cestička...

*************************************************************************

10.40 hod.: Hladina Ostravice ve Frýdku-Místku je nad úrovní 2. SPA, (400 cm)

*************************************************************************

9:00 hod.: Hladina Olše v Českém Těšíně je opět nad úrovní 3. SPA, (400 cm)

*************************************************************************

8:33 hod. Povodňová informace Rožnov p.R.
Město Rožnov p.R. má od 00,20 hodin vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity.
V současné době je vyhlášen zákaz vstupu do Dolního a Horního parku a na Karlův kopec k Jurkovičově rozhledně.
Aktuální stav vodní hladiny v 8,30 hod. Rožnovské Bečvy je 236 cm (3. SPA se vyhlašuje od 250 cm)
Velkým problémem je podmáčená půda a padající stromy v obou parcích, u ZŠ Pod Skalkou, kde již včera došlo k sesuvu půdy a pádu několika stromů, a spadlé stromy a větve jsou také na Cyklostezce Bečva a ve Valašském muzeu v přírodě.
Prozatím nedošlo k žádnému vylití vodních toků z koryt řek.


Zpracoval:
Mgr. Tomáš Gross
tiskový mluvčí města
tel.: 739 50 36 36

*************************************************************************

8:00 hod.: Hladina Olše v Českém Těšíně klesla těsně pod úroveň 3. SPA, dá se ale očekávat, že bude dnes ještě rozkolísaná právě kolem limitu pro 3. SPA (399 cm). [MN]

*************************************************************************

8:00 hod.: Kontaktní čísla na povodňovou komisi města Rožnov pod Radhoštěm
V pátek 16. května 2014 byla v 5,30 hod. v Rožnově pod Radhoštěm svolána povodňová komise města.
Občané mohou v případě potřeby kontaktovat členy povodňové komise města na níže uvedených číslech:
571 661 235 - hasičská zbrojnice
571 661 230 - městská policie

*************************************************************************
Povodňová komise města Český Těšín

V noci z 15. na 16.5.2014 zasedla Povodňová komise města Český Těšín z důvodu rychle stoupající hladiny řeky Olše. Ve 23:10 hod. Olše dosáhla III.SPA a v tomto čase byly povolány jednotky HZS MSK a jednotky SDH zřizované městem Český Těšín. Celkem se zapojilo cca 50 hasičů z 8 jednotek. Preventivně byly vybudovány hráze z pytlů na kritických místech. Varování a vyrozumění obyvatelstva nebylo nutné v plošném rozsahu, došlo pouze k informování obyvatel v nejvíce ohrožené oblasti. Další informace budou zveřejňovány průběžně dle vývoje povodňové situace.

Upozorňujeme občany, že mohou využít nonstop krizovou telefonní linku na čísle 553 035 950, která slouží pro řešení aktuální povodňové situace města.

autor: Kwiczalová Eva Ing.


*************************************************************************

V oblasti Beskyd Povodí Moravy, s.p. stále zaznamenává nejvydatnější srážky. Nejvyšší úhrny jsou na nádrži Horní Bečva, kde spadlo za posledních 6 hodin 40 mm. Vlivem vydatných srážek dochází k nárůstům průtoků na zasažených tocích, které dosahují stupně povodňové aktivity (SPA). II.SPA je na odtoku z nádrže Horní Bečva, I.SPA Povodí Moravy, s.p. zaznamenalo na Rožnovské Bečvě v Rožnově pod Radhoštěm a na přítoku a odtoku z nádrže Bystřička.

S ohledem na aktuální vývoj Povodí Moravy, s.p. během dnešního večera postupně navýšilo na vodní nádrži Bystřička odtok z 5 m3/s na současných 12,5 m3/s. Retenční prostory jsou na všech nádržích ve správě Povodí Moravy, s.p. volné.

Očekáváme, že při výskytu dalších srážek, bude nadále docházet k nárůstům průtoků ve vodních tocích v oblastech zasažených srážkami, zejména v oblasti Beskyd a horní Moravy, a to s dosažením dalších I. a II. SPA .

Aktuální situaci na našich tocích mohou lidé sledovat na stránkách www.pmo.cz, kde je interaktivní mapa aktualizována každých 15 minut.

Další informace

Bc. Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí
Povodí Moravy, s.p

*************************************************************************

AKTUALIZOVÁNO 16.5. 8.25 HOD.

Aktuální IVNJ (Informace o Výskytu Nebezpečných Jevů):
VÝSTRAHA ČHMÚ- VÝSKYT NEBEZBEČNÝCH JEVŮ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
Číslo: IVNJ_2014/02
Vydaná: pátek 16.05.2014 06:46 (04:46 UTC)
Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Zlínský:(VS,)
od pátku 16.05.2014 06:40
V následujících hodinách očekáváme v profilu Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm na vodním toku Rožnovská Bečva pravděpodobně dosažení 3. SPA.
Během dne v důsledku slábnutí srážek začne ve zmíněných profilech hladina zvolna klesat.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ).
-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním okolí (koupání, jízda lodí, apod.).
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru ČR.
Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Šrámek, ČekalZdroj informací: http://www.pmo.cz/portal/sap/cz
 

Líbí se Vám VBeskydech.cz ?


Copyright © 2013 - 2024 VBeskydech.cz. Všechna práva vyhrazena. Používá: NanoLynx 1.3.3.2 Modes: ubyt2020
Publikovat, kopírovat a rozšiřovat jakoukoliv část stránek je povoleno výhradně s písemným souhlasem autora stránky.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace