VBeskydech.cz

Upozornění: Prosíme všechny zájemce o akce a aktivity, aby vzali na vědomí aktuální situaci a opatření přijatá vládou ČR k nákaze Covid-19.
GPS: 49°13'13,323"N,18°4'40,893"E
Oblast: Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy
Obec: Pulčín (Francova Lhota)

Oblíbené odkazy

Uzavírka silnice II/05743 Lidečko - Pulčín


středa 28.5.2014, Pulčín
Uzavírka silnice II/05743 Lidečko - Pulčín s objížďkou přes Francovu Lhotu. Pod mostem bude zachován průchod pro pěší. Uzavírka začne 1. 7. 2014 a skončí 31. 8. 2014. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice, veškerý provoz bude veden po objízdné trase, a to přes obce Horní Lideč a Francova Lhota po silnici I/57, III/04910 a místní komunikaci spojující Francovu Lhotu s místní částí Pulčín. Nebude jezdit ani autobusová doprava.

Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/05743 mezi obcemi Lidečko a Pulčín, uzlové staničení km 0,026 49 - 0,101 75. Rekonstrukce spočívá v odstranění části stávající opěrné zdi a ve vybudování nové monolitické železobetonové zdi s vyloženými konzolami s lineárním náběhem. Základy budou tvořit železobetonové patky. Výška opěrné zdi bude 1,90 – 3,30 m, tloušťka 0,8 m, vyložení konzoly 0,75 m a celková délka zdi 77,0 m. Na zdi bude osazeno zábradelní svodidlo bez výplně. Část stávající opěrné zdi bude ponechána a bude sloužit jako pažení pro nově vybudovanou zeď. Součástí stavby je stavební úprava navazující silnice v celkové délce 117,70 m. Šířkové uspořádání komunikace bude provedeno v kategorii S 7,0/50 dle ČSN 73 6101 (dva jízdní pruhy 2×3,0 m a nezpevněná krajnice resp. bezpečnostní odstup 2×0,5 m). Pod klenbovým mostem bude komunikace zúžena na 5,0 m mezi obrubami. Osa silnice bude výškově a směrově mírně upravena v návaznosti na rekonstruovanou opěrnou zeď. Odvodnění komunikace bude v délce úpravy zajištěno podélným spádem a příčným jednostranným sklonem. Před klenbovým mostem vpravo bude provedena nová uliční vpusť, která bude svedena přes silnici do potoka. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice, veškerý provoz bude veden po objízdné trase, a to přes obce Horní Lideč a Francova Lhota po silnici I/57, III/04910 a místní komunikaci spojující Francovu Lhotu s místní částí Pulčín. Během celé doby stavby je nutno zachovat průchozí prostor min. 1,0 m staveništěm (v prostoru podjezdu). Součástí předmětu veřejné zakázky je zpracování geometrických plánů stavby ověřených úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzených příslušným katastrálním úřadem dle specifikace v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/silnice-iii-05743-lidecko-pulcin-operna-zed


 

Líbí se Vám VBeskydech.cz ?


Copyright © 2013 - 2020 VBeskydech.cz. Všechna práva vyhrazena. Používá: NanoLynx 1.3.1 Modes: ubyt2020
Publikovat, kopírovat a rozšiřovat jakoukoliv část stránek je povoleno výhradně s písemným souhlasem autora stránky.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace