VBeskydech.cz

Upozornění: Prosíme všechny zájemce o akce a aktivity, aby vzali na vědomí aktuální situaci a opatření přijatá vládou ČR k nákaze Covid-19.
GPS: 49°35'20,691"N,18°21'17,209"E
Oblast: Moravskoslezské Beskydy
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Adresa: Frýdlant nad Ostravicí, Poštovní č.p. 327
739 11
E-mail: Poslat dotaz
Telefon: +420 972 111 111,
840 112 113
Web: http://www.cd.cz
Dostupnost
Vzdálenost vzdušnou čarou:
500 m JZ od centra města Frýdlant nad Ostravicí

Vlak:
vlaková stanice Frýdlant nad Ostravicí


Oblíbené odkazy

Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí


pátek 1.3.2013, Železniční stanice Frýdlant nad Ostravicí
Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí
Informace o stavbě "Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí"

Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa východ, Olomouc ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí informuje občany, že prostřednictvím společnosti Viamont DSP a.s. Ústí nad Labem v lednu 2013 zahájila realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí“, která potrvá do konce roku 2013.

Předmětem stavby je

- kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně mostních objektů,
- zřízení dvou nových zastřešených nástupišť,
- zřízení mimoúrovňového přístupu na nástupiště podchodem včetně výtahů pro imobilní cestující,
- rekonstrukce dvou přejezdů – na ul. Hlavní a na ul. Okružní,
- demolice bývalé výtopny ( 03/2013) a stavědel č.1 a 2 ( 11/2013),
- rekonstrukce místní kabelizace, osvětlení stanice, rozvodů NN, trafostanice a vyvolané úpravy staniční budovy.

Harmonogram prací:
01-03/2013 přeložky inženýrských sítí
30.3. – 29.6. 2013 rekonstrukce sudé kolejové skupiny
29.6. – 17.7. 2013 rekonstrukce obou zhlaví – souvislá výluka vlakové dopravy
17.7. – 4.11. 2013 rekonstrukce liché kolejové skupiny
4.11. – 30.11. 2013 dokončovací práce

90 % stavebního materiálu použitého do stavby bude přepraveno pomocí železnice (kolejnice, pražce, výhybky, kamenivo) pomocí automobilové dopravy bude probíhat těžení a odvoz zeminy v průběhu výstavby železničního spodku.


Příjezd na stavbu je řešen
- ze silniční komunikace Hlavní před žel. přejezdem směr Ostravice,
- z přednádražního prostoru z ulice Poštovní v místě budoucího podchodu v prostorách parčíku mezi drážní budovou a autobusovým nádražím,
- příjezdem ke stavědlu č. 2 z ulice Okružní směr rozdělovací objekt potoka Bahno,
- z ulice Nákladní.

Investorem této stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Projekt je více jak z 80 % spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti představuje 344 912 734 korun.

Přestože výstavba po dobu realizace přinese občanům a návštěvníkům města určitá omezení, po jejím dokončení dojde k zlepšení kultury cestování, bezpečnosti, a zkvalitnění parametrů trati.

více na
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/op-d ...


 

Líbí se Vám VBeskydech.cz ?


Copyright © 2013 - 2023 VBeskydech.cz. Všechna práva vyhrazena. Používá: NanoLynx 1.3.3.1 Modes: ubyt2020
Publikovat, kopírovat a rozšiřovat jakoukoliv část stránek je povoleno výhradně s písemným souhlasem autora stránky.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace