VBeskydech.cz

Kurz energetické medicíny podle Donny Eden

PR Plenisko - Písek

PR Plenisko je přirozený pralesovitý porost na jižním svahu Slezských Beskyd pod vrcholem Kyčera, s četnými podmáčenými místy a prameništěm potoka Bystrý. Rezervace byla vyhlášena v roce 1956 na výměře 24,32 ha.

Rezervace je tvořena porosty ve věku 60 – 220 let, kde horní etáž tvoří velmi staré výstavky jedle, buku, klenu a smrku. Lesní porosty patří mezi květnaté bučiny s převahou kapradin a acidofilní horské bučiny s prvky klimaxových smrčin. V bylinném patře se vyskytují jednak charakteristické druhy svazu Luzulo-Fagion, např. metlička křivolaká, pstroček dvoulistý, šťavel kyselý, jednak druhy smrčin svazu Piceion excelseae – žebrovice různolistá, podbělice alpská, kamzičník rakouský, hořec tolitovitý a ohrožený druh vranec jedlový. Na prameništích roste vrbina hajní, pomněnka bahenní, sítina rozkladitá.

Řada pramenišť je vhodným biotopem mloka skvrnitého a ještěrky živorodé, které patří mezi druhy silně ohrožené, a žije zde i kriticky ohrožená zmije obecná.

V pralesovitých porostech hnízdí z vzácných ptáků jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, včelojed lesní a datlík tříprstý. Všechny vyjmenované druhy patří do kategorie silně ohrožených druhů.


Přístupnost: Celoroční
Zdroj: www.iszp.kr-moravskoslezsky.cz

 
Nadmořská výška: 765 - 989 m n. m.
GPS: 49°35'30,977"N,18°50'4,726"E
Oblast: Slezské Beskydy
Obec: Písek
Web: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz ...
Dostupnost
Vzdálenost vzdušnou čarou:
4,3 km severně od centra obce Písek


Oblíbené odkazy

Líbí se Vám VBeskydech.cz ?


Copyright © 2013 - 2019 VBeskydech.cz. Všechna práva vyhrazena. Používá: NanoLynx 1.1.7.1
Publikovat, kopírovat a rozšiřovat jakoukoliv část stránek je povoleno výhradně s písemným souhlasem autora stránky.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace