VBeskydech.cz

Kurz energetické medicíny podle Donny Eden

NPP Šipka - Štramberk

Národní přírodní památka Šipka byla vyhlášena 9. 1. 1960 na ploše 29 ha v k.ú. Štramberk k ochraně významného archeologického naleziště a lokality reliktní květeny.

Impulsem k ochraně byla snaha místních obyvatel a muzejníků o záchranu zbytku hory Kotouč a Národního sadu před překotně se rozvíjející těžbou vápence v první polovině 20. století. Jako první snaha o záchranu rychle mizející hory byl 6. 8. 1922 na části Kotouče otevřen Národní sad, koncipovaný jako galerie v přírodě s bustami významných osobností českých národních dějin a kultury.

Geologickým podkladem velké části chráněného území jsou vysoce čisté částečně zkrasovělé jurské vápence, pouze severní úbočí hlavního vrcholu je tvořeno pískovci těšínsko - hradišťského souvrství. Štramberské vápence jsou jedním z nejbohatších nalezišť zkamenělin v Evropě. Bylo zde nalezeno více než 600 druhů mořských živočichů.

Při archeologickém průzkumu jeskyně Šipka v roce 1888 nalezl K. J. Maška na okraji ohniště starého přes 30 000 let zlomek čelisti neandertálského dítěte. Při průzkumu zde bylo nalezeno i několik set kamenných nástrojů a asi 80 tisíc kostí 130 druhů živočichů včetně jeskynních medvědů, lvů, hyen, mamutů a srstnatých nosorožců.

Kotouč byl lidmi osídlován pravidelně a své stopy zde zanechala téměř každá pravěká kultura. Největšího rozmachu dosáhlo osídlení v mladší době bronzové, kdy se na vrcholovém plató nacházelo hradiště s 20 ha akropolí. Hradiště zaniklo pravděpodobně v souvislosti s nájezdy Skytů na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem. Kotouč byl znovu osídlen na přelomu letopočtu Kelty. Část nálezů dokládá dálkový obchod mezi Baltem a Středomořím a poukazuje na značný význam zdejšího opevněného mocenského centra, strážícího jednu z větví Jantarové stezky. V období středověké kolonizace ve 13. století byla v blízkosti dnešní studánky Míru založena osada a na Jurově kameni a na Panské vyhlídce dva středověké hrádky. Postupně se většina lidských aktivit přesunula na území dnešního města a Kotouč se stal pouze útočištěm v dobách nebezpečí. Z druhé poloviny 15. století pochází penězokazecká dílna, nalezená v dnes již odtěžené jeskyni Čertova díra.

V roce 1880 byl na jižním úpatí Kotouče otevřen bratry Guttmanny lom na vápenec, který se brzy po založení stal největším v Rakousko - Uhersku. Největšího rozmachu těžby dosáhl v 50. a 60. letech 20. století, kdy došlo k odtěžení jeskyně Psí kostelík, celé plochy hradiště i botanicky hodnotné západní stráně Kotouče. V souvislosti s těžbou a dalšími hospodářskými změnami byly vyhubeny jedinečné druhy organismů jako třeba nosatec Hypera libanotides, devaterníček skalní, kakost lesklý, žluťucha menší nebo čistec německý. Stejný osud potkal okolo roku 1930 i endemický poddruh jasoně červenookého.

I dnes je význam území vysoký a mnohé druhy rostlin a živočichů zde mají ojedinělý výskyt v České republice. Dodnes se zde vyskytuje například lipnice tlustonohá či hlaváč lesklý vápnomilný.

Území NPP je dnes z velké části tvořeno lesem. Část lesa byla v minulosti negativně ovlivněna dosadbou nepůvodních druhů dřevin, jako je smrk ztepilý nebo borovice černá. V neovlivněných porostech jsou zastoupeny převážně bučiny, květnaté bučiny a v malé míře i suťové lesy.

Okrajová část NPP Šipka se stala v roce 1986 místem znovuvysazení jasoně červenookého. Díky práci ZO ČSOP Apollo dnes můžeme obdivovat tohoto motýla na všech tradičních štramberských lokalitách. Dnešní štramberská populace byla odchována z jedinců pocházejících z několika Slovenských lokalit.


Přístupnost: Celoroční
Zdroj: www.cittadella.cz

 

Může Vás také zajímat - akce dnes v okolí

TVOŘIVÉ DÍLNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU (Kurzy, dílny)
25.5.2019, Hukvaldy (8,6 km)
DŘEVĚNÉ PUSTEVNY (Kurzy, dílny)
od 24.5.2019 do 26.5.2019, Frenštát pod Radhoštěm (8,0 km)
Zboží ukryté v roce 1938 (Výstavy)
od 12.11.2018 do 1.6.2019, Příbor (6,3 km)
Valašské chodníčky Jaroslava Frydrycha (Výstavy)
od 2.5.2019 do 10.6.2019, Trojanovice (10,8 km)
MALÍŘ Z PODHRADÍ (Výstavy)
od 18.5.2019 do 30.6.2019, Hukvaldy (8,6 km)
Nadmořská výška: 365 - 511 m n. m.
GPS: 49°35'8,743"N,18°6'59,698"E
Oblast: Podbeskydí
Obec: Štramberk
Katastr: Štramberk
Web: http://www.cittadella.cz/europarc/in ...
Dostupnost
Vzdálenost vzdušnou čarou:
400 m jižně od centra města Štramberk


Oblíbené odkazy

Líbí se Vám VBeskydech.cz ?


Copyright © 2013 - 2019 VBeskydech.cz. Všechna práva vyhrazena. Používá: NanoLynx 1.1.7.1
Publikovat, kopírovat a rozšiřovat jakoukoliv část stránek je povoleno výhradně s písemným souhlasem autora stránky.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace