VBeskydech.cz

NPP Šipka - Štramberk

Národní přírodní památka Šipka byla vyhlášena 9. 1. 1960 na ploše 29 ha v k.ú. Štramberk k ochraně významného archeologického naleziště a lokality reliktní květeny.

Impulsem k ochraně byla snaha místních obyvatel a muzejníků o záchranu zbytku hory Kotouč a Národního sadu před překotně se rozvíjející těžbou vápence v první polovině 20. století. Jako první snaha o záchranu rychle mizející hory byl 6. 8. 1922 na části Kotouče otevřen Národní sad, koncipovaný jako galerie v přírodě s bustami významných osobností českých národních dějin a kultury.

Geologickým podkladem velké části chráněného území jsou vysoce čisté částečně zkrasovělé jurské vápence, pouze severní úbočí hlavního vrcholu je tvořeno pískovci těšínsko - hradišťského souvrství. Štramberské vápence jsou jedním z nejbohatších nalezišť zkamenělin v Evropě. Bylo zde nalezeno více než 600 druhů mořských živočichů.

Při archeologickém průzkumu jeskyně Šipka v roce 1888 nalezl K. J. Maška na okraji ohniště starého přes 30 000 let zlomek čelisti neandertálského dítěte. Při průzkumu zde bylo nalezeno i několik set kamenných nástrojů a asi 80 tisíc kostí 130 druhů živočichů včetně jeskynních medvědů, lvů, hyen, mamutů a srstnatých nosorožců.

Kotouč byl lidmi osídlován pravidelně a své stopy zde zanechala téměř každá pravěká kultura. Největšího rozmachu dosáhlo osídlení v mladší době bronzové, kdy se na vrcholovém plató nacházelo hradiště s 20 ha akropolí. Hradiště zaniklo pravděpodobně v souvislosti s nájezdy Skytů na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem. Kotouč byl znovu osídlen na přelomu letopočtu Kelty. Část nálezů dokládá dálkový obchod mezi Baltem a Středomořím a poukazuje na značný význam zdejšího opevněného mocenského centra, strážícího jednu z větví Jantarové stezky. V období středověké kolonizace ve 13. století byla v blízkosti dnešní studánky Míru založena osada a na Jurově kameni a na Panské vyhlídce dva středověké hrádky. Postupně se většina lidských aktivit přesunula na území dnešního města a Kotouč se stal pouze útočištěm v dobách nebezpečí. Z druhé poloviny 15. století pochází penězokazecká dílna, nalezená v dnes již odtěžené jeskyni Čertova díra.

V roce 1880 byl na jižním úpatí Kotouče otevřen bratry Guttmanny lom na vápenec, který se brzy po založení stal největším v Rakousko - Uhersku. Největšího rozmachu těžby dosáhl v 50. a 60. letech 20. století, kdy došlo k odtěžení jeskyně Psí kostelík, celé plochy hradiště i botanicky hodnotné západní stráně Kotouče. V souvislosti s těžbou a dalšími hospodářskými změnami byly vyhubeny jedinečné druhy organismů jako třeba nosatec Hypera libanotides, devaterníček skalní, kakost lesklý, žluťucha menší nebo čistec německý. Stejný osud potkal okolo roku 1930 i endemický poddruh jasoně červenookého.

I dnes je význam území vysoký a mnohé druhy rostlin a živočichů zde mají ojedinělý výskyt v České republice. Dodnes se zde vyskytuje například lipnice tlustonohá či hlaváč lesklý vápnomilný.

Území NPP je dnes z velké části tvořeno lesem. Část lesa byla v minulosti negativně ovlivněna dosadbou nepůvodních druhů dřevin, jako je smrk ztepilý nebo borovice černá. V neovlivněných porostech jsou zastoupeny převážně bučiny, květnaté bučiny a v malé míře i suťové lesy.

Okrajová část NPP Šipka se stala v roce 1986 místem znovuvysazení jasoně červenookého. Díky práci ZO ČSOP Apollo dnes můžeme obdivovat tohoto motýla na všech tradičních štramberských lokalitách. Dnešní štramberská populace byla odchována z jedinců pocházejících z několika Slovenských lokalit.


Přístupnost: Celoroční
Zdroj: www.cittadella.cz

 

Může Vás také zajímat - akce dnes v okolí

Svatojánský večer (Slavnosti)
22. 6. 2018, Rožnov pod Radhoštěm (13,8 km)
MANANG PO TŘICETI LETECH (Výstavy)
od 27. 3. 2018 do 27. 6. 2018, Rožnov pod Radhoštěm (14,3 km)
Svět našimi smysly (Výstavy)
od 10. 5. 2018 do 27. 6. 2018, Frenštát pod Radhoštěm (8,0 km)
Výstava Světozor (Výstavy)
od 3. 5. 2018 do 30. 6. 2018, Rožnov pod Radhoštěm (14,3 km)
Když se narodíme (Výstavy)
od 31. 5. 2018 do 1. 7. 2018, Zubří (12,6 km)
LÉČIVÁ SÍLA A MOC ROSTLIN (Výstavy)
od 8. 6. 2018 do 30. 9. 2018, Frenštát pod Radhoštěm (8,0 km)
nitrokolobezky.cz
Nadmořská výška: 365 - 511 m n. m.
GPS: 49°35'8,743"N,18°6'59,698"E
Oblast: Podbeskydí
Obec: Štramberk
Katastr: Štramberk
Web: http://www.cittadella.cz/europarc/in ...
Dostupnost
Vzdálenost vzdušnou čarou:
400 m jižně od centra města Štramberk


Oblíbené odkazy

Líbí se Vám VBeskydech.cz ?


Copyright © 2013 - 2018 VBeskydech.cz. Všechna práva vyhrazena. Používá: NanoLynx 1.1.1
Publikovat, kopírovat a rozšiřovat jakoukoliv část stránek je povoleno výhradně s písemným souhlasem autora stránky.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace